top of page
121258712_372168324155249_80323714506065

מפלגת צומת

 

נוסדה בשנת 1983

 

צומת היא מפלגת ימין ציונית שנוסדה ב-1983 סביב רפאל איתן, לאחר שסיים את כהונת הרמטכ"ל. פעילי המפלגה היו רובם יוצאי קיבוצים ומושבים שבעבר נמנו עם השמאל ההיסטורי ושינו את מכוּונותם הפוליטית. בדומה לתחייה, דגלה גם צומת בסיפוח שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה לישראל, בהתניית זכות הבחירה לכנסת בשירות לאומי ובהטלת עונשים כבדים על מפרי סדר בשטחים. לצד עמדותיה הקשיחות בנושאים מדיניים, הדגישה המפלגה את סוגיית החינוך ואת הצורך בשינוי שיטת השלטון. בשונה מהתחייה, הפגינה צומת קו חילוני מובהק, תמכה בגלוי בגיוס בחורי ישיבות והתנגדה להקצאת כספים רבים לישיבות.
 

 

לאחר שהתמודדה ברשימה משותפת עם התחייה בבחירות לכנסת האחת עשרה (1984), נפרדו השתיים, ובבחירות של 1988 התמודדה צומת באופן עצמאי וזכתה בשני מושבים. בזמן המשבר השלטוני של 1990 ("התרגיל המסריח") החלה צומת למצב עצמה כמפלגה נקיית כפיים ורעננה שיכולה להציג פוליטיקה מסוג אחר. דבר זה סייע לה להגיע להישג גדול של שמונה מנדטים בבחירות לכנסת השלוש עשרה (1992). במהלך כהונת הכנסת הזאת התפלגה המפלגה, ולקראת הבחירות הבאות, ב-1996, חברה לליכוד ולגשר ברשימה משותפת.
 

בשנת 2019 מפלגת צומת חידשה את פעילותה וחזרה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה24.  

bottom of page